Mijn favorieten

Taxatie


Heeft u een taxatie nodig? Voorneveld makelaars is gespecialiseerd in het taxeren van woningen. 

Bijvoorbeeld voor een (nieuwe) hypotheek of voor het vaststellen van de waarde van de woning bij een scheiding of overlijden? Wij komen de woning taxeren en stellen een NWWI gevalideerd rapport op.


 

"De taxatie wordt uitgevoerd door NVM-makelaar mr Erwin Voorneveld. Hij heeft jarenlange ervaring en een actuele marktkennis."


Het NWWI controleert de waarde in de taxatierapporten van woningen en ziet erop toe dat elke taxatie volgens objectieve richtlijnen is opgesteld. Direct een taxatieopdracht geven? Ga voor het geven van een opdracht naar de button TAXATIEOPDRACHT. Een taxatierapport kan in de regel binnen vijf werkdagen, na opname van het te taxeren object, worden geleverd. Het basistarief voor een NWWI taxatie van een woning bedraagt € 550,- incl. BTW en kosten NWWI.

Wij verzoeken u vriendelijk ons bij het verstrekken van de taxatieopdracht de volgende gegevens aan te leveren:

- Eigendomsbewijs
- Meetrapport conform NEN 2580
- Bij verbouwing een ingevulde verbouwingsspecificatie (wordt door taxateur verstrekt)

Mogelijke extra kosten:

- Digitaal opvragen brondocument bij Kadaster: € 15,--
- Professioneel opgesteld meetrapport conform NEN 2580: € 150,--
- Marktwaarde na verbouwing in rapport: € 60,--
- Opnemen energiebesparende maatregelen in rapport: € 30,--

Indien er na het uitbrengen van het rapport op verzoek van u of van de bank een wijziging moet plaatsvinden en het rapport ge-hervalideerd moet worden zijn de kosten: €50.--